Projekt zavedení internetového obchodu ve firmě Petr Bíza vinařství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení internetového obchodu ve firmě Petr Bíza vinařství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Čepilová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:40:23Z
dc.date.available 2010-07-14T14:40:23Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2560
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo zavedení internetového marketingu ve firmě Petr Bíza vinařství, která se zabývá výrobou, prodejem a distribucí lahvových vín. V úvodní části práce, která je nazývána teoretickou částí byly zpracovány literární poznatky z oblasti internetového marketingu, díky němuž může firma zvýšit spokojenost stávajících zákazníků a získat nové zákazníky. V druhé části práce byla provedena SWOT analýza, kvantitativní marketingový průzkum a kvalitativní marketingový průzkum firmy Petr Bíza vinařství. Poslední část diplomové práce byla věnována vypracování samotného projektu zavedení internetového marketingu ve firmě Petr Bíza vinařství. Součástí poslední projek-tové části bylo vypracování časového harmonogramu a plánu nákladů pro zavedení interne-tového marketingu ve firmě. cs
dc.format 83 s., 4 s. cs
dc.format.extent 1000954 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso it
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject elektronický obchod cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject Internet cs
dc.subject banner cs
dc.subject internet marketing en
dc.subject electronic business en
dc.subject e-shop en
dc.subject Internet en
dc.subject banner en
dc.title Projekt zavedení internetového obchodu ve firmě Petr Bíza vinařství cs
dc.title.alternative Project introduction of Internet marketing to company Petr Bíza winery en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated The goal of the master theses have been introduction of Internet marketing to company Petr Bíza winery, which is concerned with production, sale and distribution of bottled wines. In the first part of the work, which is called theoretical part, where was elaborated literary observation from Internet marketing area, whereupon the company can increase satisfac-tion of current customer and bring new customers. In second part of the work was accom-plished SWOT analysis, quantitative marketing research and qualitative marketing research of company Petr Bíza winery. The last part of diploma work was focused on project elabo-ration "Introduction of Internet marketing to company Petr Bíza winery ". Last part of pro-ject was elaboration of time harmonogram and plan costs for introduce Internet marketing to company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5856
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čepilová_2007_dp.pdfBlocked 977.4Kb PDF View/Open
čepilová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
čepilová_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account