Možnosti zefektivnění strategie v preventivní činnosti Policie České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti zefektivnění strategie v preventivní činnosti Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimek, Petr cs
dc.contributor.author Císař, Václav cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:29:26Z
dc.date.available 2013-10-21T12:29:26Z
dc.date.issued 2013-06-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25610
dc.description.abstract Svou diplomovou práci, ve které zabývám problematikou Policie České republiky, jsem rozdělil do dvou částí. V teoretické části se zabývám základní charakteristikou Policie České republiky a také pro lepší přehled popisuji její organizaci. Dále se v této části zaměřuji na charakteristiku extremismu a jeho základní aspekty. Praktickou část své diplomové práce zaměřuji na problematiku politického extremismu v rámci České republiky, kterou dávám do kontextu se současnými opatřeními, které Policie České republiky realizuje, a dále navrhuji další alternativy, které by Policie České republiky v rámci této problematiky mohla využít pro zefektivnění své strategie. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 3011824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Policie cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject politický extremismus cs
dc.subject komunismus cs
dc.subject nacismus cs
dc.subject neonacismus cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject Police en
dc.subject the Police of the Czech Republic en
dc.subject extremism en
dc.subject political extremism en
dc.subject communism en
dc.subject nazism en
dc.subject neo-nazism en
dc.subject criminality en
dc.title Možnosti zefektivnění strategie v preventivní činnosti Policie České republiky cs
dc.title.alternative Options Streamlining Strategy in Preventive Activities of the Police of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor cs
dc.date.accepted 2013-10-02 cs
dc.description.abstract-translated My diploma thesis is focused on the issue of Police of the Czech republic and it is divided into two parts. In the first theoretical part I focus on basic characteristic of Police of the Czech republic and also for better overview I describe its organization. In this section I also include characteristic of extremism and its fundamental aspects. The practical part of my diploma thesis is focused on the issue of political extremism in the Czech republic which is put into context with current actions which are realized by the Police of the Czech republic. In the final section of the practical part I suggest alternatives which could be used by the Police of the Czech republic to increase the efficiency of its strategy within this problematic. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32770
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
císař_2013_dp.pdf 2.872Mb PDF View/Open
císař_2013_vp.zip 41.22Kb Unknown View/Open
císař_2013_op.doc 133Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account