Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Gryczová, Renáta
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:30:44Z
dc.date.available 2013-10-21T12:30:44Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25613
dc.description.abstract Tato práce pojednává komplexním způsobem o soutěžním právu v Evropské unii a České republice. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s problematikou soutěžního práva, historií i jeho právní úpravou. Zabývá se nejen způsoby omezení hospodářské soutěže, ale i nástroji ochrany, které mají v rukou soutěžní orgány. Pozornost je dále věnována institucím, které působí na úseku soutěžního práva a jejich spolupráci v rámci Evropské unie i mimo ni. Na poznatky získané v teoretické části diplomové práce navazuje praktická část, která pojednává o vztahu evropského a českého soutěžního práva, procesních postupech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, i možnostech obrany proti jeho rozhodnutí. Diplomová práce je zakončená částí, ve které je upozorněno na oblasti, v nichž je možno zeefektivnit činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem práce je zhodnotit ochranu hospodářské soutěže a činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se specifiky evropského soutěžního práva. cs
dc.format 91 cs
dc.format.extent 2189225 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hospodářská soutěž cs
dc.subject Úřad pro ochranu hospodářské soutěže cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject soutěžitel cs
dc.subject ochrana spotřebitele cs
dc.subject competition en
dc.subject Office for the protection of competition en
dc.subject European union en
dc.subject competitioner en
dc.subject consumer's protection en
dc.title Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii cs
dc.title.alternative Protection of Competition in the European Union en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis discusses a comprehensive way of competition law in the European Union and the Czech Republic. The theoretical part is focused on introducing the issue of competition law, legal history and its treatment. It deals with ways of restricting competition, as well as protection mechanisms, which the competition authorities deals with. Attention is also given to institutions operatting whithin the competition and their cooperation within and outside the European Union. Practical part follows up whith the knowledge acquired in the theoretical part of this thesis, and deals with the relationship of European and Czech competition law, procedural practices of the Office for the protection of competition, as well as the possibilities of resisting his decision. The last part of the thesis draw attention to the area in which it is possible to improve protection of The Office for the protection of competition. The aim of the thesis is to evaluate protection of competition and activities of the Office for the protection of competition according to specifics of European competition law. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32754
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
gryczová_2013_dp.pdf 2.087Mb PDF View/Open
gryczová_2013_vp.zip 91.56Kb Unknown View/Open
gryczová_2013_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account