Návrh strategie řešení nezaměstnanosti absolventů škol v krajích České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh strategie řešení nezaměstnanosti absolventů škol v krajích České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Burianová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:34:35Z
dc.date.available 2013-10-21T12:34:35Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25619
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je návrh řešení nezaměstnanosti absolventů škol v České repub-lice. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se nezaměstnanosti absolventů škol. Praktickou část tvoří analýza trhu práce a nezaměstnanosti absolventů v krajích České republiky, kde se zhodnocuje současná situace. Na základně získaných poznatků je vypracován návrh řešení se zaměřením na Zlínský kraj, který vede ke zlepšení současného stavu v oblasti nezaměstnanosti absolventů škol. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 1090864 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject human resources en
dc.subject graduate en
dc.subject unemployment en
dc.subject labor market en
dc.title Návrh strategie řešení nezaměstnanosti absolventů škol v krajích České republiky cs
dc.title.alternative Strategy for Decrease of Graduates Unemployment in Selected Region of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an unemployment of graduates in the Czech Republic. The first part cosists of theoretical knowledge about uneymployment of graduates. The practical part is concentrated on the analysis of the labor market and unemployment of graduates in Czech republic, where assets are considered. Based on the results, there are solutions improving current state of unemployment of graduates in chosen aria, Zlín Region. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32769
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
burianová_2013_dp.pdf 1.040Mb PDF View/Open
burianová_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
burianová_2013_op.zip 57.48Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account