Příprava geopolymerační suroviny z ložového produktu fluidního spalování uhlí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava geopolymerační suroviny z ložového produktu fluidního spalování uhlí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Blaha, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:40:39Z
dc.date.available 2010-07-14T14:40:39Z
dc.date.issued 2007-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2561
dc.description.abstract Pro přípravu geopolymeru lze použít vedlejších produktů z energetiky. Tato práce posuzuje vliv doby mletí na dva vzorky ložového produktu fluidního spalování uhlí (FBC-BA). Prvním vzorkem je FBC-BA produkovaný za letního provozu teplárny, druhý je produkován v zimním období. Dále jsou v práci charakterizovány vybrané chemické a fyzikální vlastnosti těchto produktů. Z obou vzorků FBC-BA byla po pomletí pomocí geopolymerace připravena zkušební tělesa, u kterých byla stanovena pevnost v tlaku. Dosažené výsledky ukázali značnou rozdílnost ve složení a vlastnostech jednotlivých vzorků FBC-BA, což představuje značnou komplikaci pro použití tohoto materiálu jako geopolymerační suroviny. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1473124 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Fluidní spalování uhlí cs
dc.subject Ložový produkt cs
dc.subject Mletí cs
dc.subject Geopolymer cs
dc.subject Pevnost v tlaku cs
dc.subject Fluidized bed combustion of coal en
dc.subject Bottom ash en
dc.subject Grinding en
dc.subject Geopolymer en
dc.subject Compressive strength en
dc.title Příprava geopolymerační suroviny z ložového produktu fluidního spalování uhlí cs
dc.title.alternative Preparation of geopolymerization raw material from bottom ash of fluidized bed combustion of coal. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vondruška, Milan
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated It is possible to use the secondary products from power engineering to preparation of geopolymers. This thesis has viewed the influence of the grinding time on properties with two samples of the bottom ash from fluidized bed combustion of coal (FBC-BA). The first sample is FBC-BA produced in the summer runtime of the heating plant, the second one is produced in the winter. Further, the selected chemical and physical properties of these products are characterized in this thesis. Test specimens have been prepared from both FBC-BA samples by geopolymerization after grinding, and their the compressive strengths have been measured. The attained results have shown considerable differences in composition and properties between each samples of FBC-BA, which represents a complication for its use as the geopolymer raw material. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5311
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blaha_2007_dp.pdfBlocked 1.404Mb PDF View/Open
blaha_2007_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
blaha_2007_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account