Využití fundamentální analýzy vybraných akcií evropského pojistného sektroru jako nástroje investičního rozhodování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití fundamentální analýzy vybraných akcií evropského pojistného sektroru jako nástroje investičního rozhodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří cs
dc.contributor.author Frýdl, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:37:13Z
dc.date.available 2013-10-21T12:37:13Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25624
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je nalezení takových akcií, které mají růstový potenciál. V teoretické části provedu literární rešerši pramenů popisujících jednotlivé metody oceňování cenných papírů, mezi než patří zejména fundamentální, technická a psychologická analýza. V praktické části provedu analýzu evropského a českého pojistného sektoru a také fundamentální analýzu vybraných společností, abych zjistil, zda je výhodné nakoupit jejich akcie. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 2316258 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject oceňování cenných papírů cs
dc.subject fundamentální analýza cs
dc.subject odvětvová analýza cs
dc.subject akcie cs
dc.subject evaluation of stocks and bonds en
dc.subject fundamental analysis en
dc.subject sector analysis en
dc.subject stock en
dc.title Využití fundamentální analýzy vybraných akcií evropského pojistného sektroru jako nástroje investičního rozhodování cs
dc.title.alternative Use of the Fundamental Analysis of the Selected Stocks of the European Insurance Sector as a Tool for Investment Decisions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva cs
dc.date.accepted 2013-10-02 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this diploma work is to find such as shares which have growth potential. In the theoretical part I will do literature search to describe individual methods of evaluation of stocks and bons. These methods include especially the fundamental, technical and psychological analysis. In the practical part I will do the analysis of the European and Czech insurance sector and also will make fundamental analysis of the chosen companies to find if it is profitable to buy their stocks. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 24768
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
frýdl_2013_dp.pdf 2.208Mb PDF View/Open
frýdl_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
frýdl_2013_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account