Strategie rozvoje města Slušovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje města Slušovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Řezníčková, Michaela
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:39:32Z
dc.date.available 2013-10-21T12:39:32Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25626
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je vypracování Strategie rozvoje města Slušovice. Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se regionálního rozvoje, strategického plánování a základní pojmy týkající se obcí. V praktické části je vypracována socioekonomická analýza města Slušovice, na jejímž základě je sestavena SWOT analýza města. Na základě získaných informací je definována vize města, navrženy strategické cíle rozvoje spolu s návrhy a opatřeními. Na závěr je diplomová práce doplněna o katalog projektů, které určují další rozvoj města. cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 2523533 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject Strategie regionálního rozvoje cs
dc.subject obec cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Slušovice cs
dc.subject region en
dc.subject regional policy en
dc.subject regional development en
dc.subject Strategy of regional development en
dc.subject village en
dc.subject strategic planning en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Slušovice en
dc.title Strategie rozvoje města Slušovice cs
dc.title.alternative Development Strategy of Town Slušovice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma work is to compile the Strategy of Development of the town of Slušovice. Diploma work is composed of two main parts, a theoretical and practical. In the theoretical part are defined basic terms regarding to the regional development strategic planning and basic terms relating to the villages. In the practical part is described the socio-economical analysis of town Slušovice on it's basis a is drawn up SWOT analysis of the town. On the basis of reached informations is defined a vision, proposed strategic objectives of development with proposed and measures. The diploma work is accompanied by the catalogue of projects which determining further development of the town. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32792
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
řezníčková_2013_dp.pdf 2.406Mb PDF View/Open
řezníčková_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word View/Open
řezníčková_2013_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account