Analýza vývoje bankovního sektoru v ČR v letech 2006 - 2012

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vývoje bankovního sektoru v ČR v letech 2006 - 2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Langr, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:41:09Z
dc.date.available 2013-10-21T12:41:09Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25629
dc.description.abstract Hlavním tématem této práce je bankovní sektor a jeho analýza. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku komerčních bank a jejich členění, zabývá se popisem jejich základních aktivit a cílů a vysvětlením základních rizik, která jsou spjaty s tímto druhem podnikání. Praktická část se zabývá analýzou vybraných makroekonomických a finančních ukazatelů a analýzou bankovního sektoru se zaměřením na výkonnost a bezpečnost. V závěru jsou ze získaných poznatků formulována doporučení, která vedou k zvýšení výkonnosti bank. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 2172257 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bankovní sektor cs
dc.subject komerční banky cs
dc.subject bankovní riziko cs
dc.subject regulace cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject finanční ukazatelé cs
dc.subject zisk cs
dc.subject Banking sector en
dc.subject Commercial banks en
dc.subject Banking risk en
dc.subject Regulation en
dc.subject Performance en
dc.subject Financial indicators en
dc.subject Profit en
dc.title Analýza vývoje bankovního sektoru v ČR v letech 2006 - 2012 cs
dc.title.alternative Analysis of Evolution of Banking Sector in Czech Republic in Years 2006 - 2012 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The main theme of this work is banking sector and its analysis. Theoretical part is focused on the basic characteristics of the commercial banks and their distribution, deals with de-scription their basic activities and objectives and explains basic risks which are connected with this type of business. Practical part deals with the analysis of the chosen macroeco-nomics a financial indicators and with analysis of the banking sector with focus on perfor-mance and safety. From obtained knowledge there are formulated recommendations in the end which go to bigger efficiency. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 25033
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
langr_2013_bp.pdf 2.071Mb PDF View/Open
langr_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
langr_2013_op.pdf 42.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account