Program rozvoje města Přerov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Klimková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:40:52Z
dc.date.available 2010-07-14T14:40:52Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2562
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit program rozvoje města Přerov. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje legislativu týkající se oblasti regionální politiky a vymezení základních pojmů. Praktická část je zaměřena na provedení obecné socioe-konomické charakteristiky města a vyhodnocení dosavadního vývoje města formou SWOT analýzy. Na základě analýzy jsou navrženy strategické cíle rozvoje, návrhy opatření a katalog projektů. cs
dc.format 68 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1047909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject město Přerov cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject vize cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject the town of Přerov en
dc.subject development programme of the town en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject vision en
dc.subject strategic aim en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje města Přerov cs
dc.title.alternative The development programme of the town of Přerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lesáková, Kamila
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's work is the processing of the Project of Development of the town of Přerov. The structure of the work has two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with legislature of these spheres and description of basic concepts. In practical part you can find general socioeconomic characteristic of the town and evaluation present development of the town is summed up in SWOT analyse. On bases of analysis are suggested strategic aims of development included draft measures and catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5635
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
klimková_2007_bp.pdfBlocked 1023.Kb PDF View/Open
klimková_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
klimková_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account