Výkaz zisku a ztráty a zhodnocení jeho vypovídací schopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výkaz zisku a ztráty a zhodnocení jeho vypovídací schopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Váverková, Marcela
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:41:37Z
dc.date.available 2013-10-21T12:41:37Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25630
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností výkazu zisku a ztráty a jejím zhodnocením. Práce je rozčleněna do dvou částí - praktické a teoretické. Teoretická část popisuje strukturu výkazu zisku a ztráty dle české legislativy a také výkazu o úplném výsledku hospodaření dle mezinárodních účetních standardů. Pozornost je věnována uživatelům účetních výkazů a limitům vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty. Poslední kapitola teoretické části se věnuje finanční analýze, která vychází z výkazu zisku a ztráty. Praktická část obsahuje informace o podniku XY s.r.o. a finanční analýzu provedenou na základě údajů z výkazů zisku a ztráty za období 2008 až 2012 a zhodnocení výsledků analýzy. Závěr práce shrnuje praktickou část a doporučuje opatření, která by měla vést k vyšší výkonnosti podniku, což je také cílem této práce. cs
dc.format 63 s. (82 241 znaků) cs
dc.format.extent 2098582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject výkaz o úplném výsledku hospodaření cs
dc.subject mezinárodní účetní standardy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject income en
dc.subject expenses en
dc.subject profit and loss en
dc.subject income tax en
dc.subject statement of comprehensive income en
dc.subject International Accounting Standards en
dc.subject financial analysis en
dc.title Výkaz zisku a ztráty a zhodnocení jeho vypovídací schopnosti cs
dc.title.alternative Profit and Loss Statement and Evaluation of its Reporting Ability en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the reporting ability of the profit and loss statement and with its evaluation. The thesis is divided in two parts - practical and theoretical. The theoretical part describes the structure of the profit and loss statement according to the Czech legislation, and also the statement of comprehensive income according to international accounting standards. Attention is paid to individual users of the financial statements and to the reporting ability limits of the profit and loss statement. Last chapter is devoted to financial analysis based on the profit and loss statement. The practical part contains the company information and its financial analysis based on the profit and loss statement from 2008 to 2012 and evaluates the analysis results. The conclusion summarizes the practical part and recommends the measures that will help to improve the company efficiency, as this is the target of this thesis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30188
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
váverková_2013_bp.pdf 2.001Mb PDF View/Open
váverková_2013_vp.zip 55.08Kb Unknown View/Open
váverková_2013_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account