Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melišík, Martin
dc.contributor.author Söhnel, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:46:28Z
dc.date.available 2013-10-21T12:46:28Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25637
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu na aplikaci totálně produktivní údržby v UNEX a.s. První část práce poukazuje na teoretická východiska včetně shrnutí teoretic-kých poznatků v rámci údržby strojů a zařízení včetně vlivů, které mají vliv na jejich efek-tivní využití. Práce následně plynule přechází k problematice totálně produktivní údržby. Obsahem praktické části bylo na základě provedené úvodní analýzy zpracovat návrh pro-jektu definující metodický postup pro aplikaci totálně produktivní údržby v reálných pod-mínkách společnosti. Jednotlivé kroky realizace jsou znázorněny v reálném prostředí pra-coviště obrábění v rámci výrobního provozu Těžká mechanika 2. V závěru práce jsou shr-nuty zjištěné poznatky a dále navrhnuty takové kroky a opatření, která povedou k úspěšné aplikaci totálně produktivní údržby a k jejímu rozvoji napříč celou společností. cs
dc.format 116 s. (180 697 znaků cs
dc.format.extent 6767619 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Celková efektivnost cs
dc.subject optimální podmínky cs
dc.subject projekt cs
dc.subject prostoje cs
dc.subject stroje a zařízení cs
dc.subject totálně produktivní údržba cs
dc.subject Keywords: Overall Effectiveness en
dc.subject Optimal Conditions en
dc.subject Project en
dc.subject Downtime en
dc.subject Machinery and Equipment en
dc.subject Total Productive Maintenance en
dc.title Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s. cs
dc.title.alternative The Application of Total Productive Maintenance in UNEX Inc. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the elaboration of application of total productive maintenance being performed in UNEX company, Czech Republic. The first part refers to the theoretical background and a summary of theoretical knowledge in the maintenance of machinery and equipment, including factors that affect their effective use. The work subsequently flows into the issue of total productive maintenance. The practical part was drawn up on the basis of the initial analysis, which was intended to process a project proposal defining a metho-dology for the application of total productive maintenance in real conditions of society. The individual steps of implementation are shown in real workplace environment machining within the manufacturing Heavy Mechanics the 2nd. The conclusion summarizes the fin-dings and further designes such steps and measures that will lead to the successful applica-tion of total productive maintenance and its development throughout the company. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29567
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
söhnel_2013_dp.pdf 6.454Mb PDF View/Open
söhnel_2013_vp.pdf 122.8Kb PDF View/Open
söhnel_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account