Projekt výstavby singltrekového centra na Vsetínsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt výstavby singltrekového centra na Vsetínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Zubíková, Romana
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:57:59Z
dc.date.available 2013-10-21T12:57:59Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25640
dc.description.abstract Cílem práce je vytvoření projektu singltrekového areálu a centra, jehož prostřednictvím dojde ke zvýšení turistické atraktivity a návštěvnosti města Vsetín a jeho blízkého okolí. V teoretické části jsou, na základě odborné literatury, objasněny základní pojmy z oblasti cestovního ruchu, cykloturistiky a analytické metody použité v diplomové práci. Analytická část se zabývá zhodnocením současného stavu cestovního ruchu a cykloturistiky ve zkoumaném regionu. Jejím záměrem bylo mimo jiné zjistit silné a slabé stránky a určit příležitosti v oblasti turismu, pro které má region nejlepší předpoklady. Výsledky analýzy poslouží jako podklad pro vytvoření projektu singltrekového centra, který bude zpracován v podobě studie proveditelnosti, souhrnně popisující projekt ze všech důležitých hledisek. cs
dc.format 105 s. cs
dc.format.extent 75787071 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject cykloturistika cs
dc.subject terénní cyklistika cs
dc.subject singltreky cs
dc.subject Vsetínsko cs
dc.subject studie proveditelnosti cs
dc.subject tourist activities en
dc.subject bicycle tours en
dc.subject mountain biking en
dc.subject singletracks en
dc.subject the region of Vsetín en
dc.subject feasibility study en
dc.title Projekt výstavby singltrekového centra na Vsetínsku cs
dc.title.alternative The Construction Project of Singletrack Centre in the Region of Vsetín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on singletrack centre project development, as a mean to increase number of tourist activities as well as numbers of visitors in Vsetín and its surrounded areas. Based on professional literature, the theoretical part clarifies the basic terms of tourist industry, bicycle tours and used analytical methods. The analytical part evaluates the current state of tourism and bicycle tours in the researched region. Besides other things, the intention was to find strengths and weaknesses and determine the tourism opportunities, which the region is best, predisposed to. The results of the analysis serve as the groundwork for the singletrack centre development, which lays the framework for the feasibility study, and the project's important viewpoints summary. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29952
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
zubíková_2013_dp.pdf 72.27Mb PDF View/Open
zubíková_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
zubíková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account