Návrh koncepce umístění zdravotnického střediska pro město Vracov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh koncepce umístění zdravotnického střediska pro město Vracov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Jaromír
dc.contributor.author Šafářová, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:58:37Z
dc.date.available 2013-10-21T12:58:37Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25641
dc.description.abstract V práci jsou zpracovány teoretické poznatky o zdravotní péči, jejích typech a formách poskytování, zařízeních pro poskytování zdravotní péče. Část práce se zabývá také prevencí v oblasti zdraví jedince. V praktické části je popsán současný stav poskytování zdravotní péče ve vybrané lokalitě a definovány zásadní nedostatky. Projektová část se zabývá návrhem na zlepšení aktuální situace, možnostmi výstavby nového zdravotního střediska, nabídkou služeb, stavebními úpravami a možnými variantami financování. V závěru je celý projekt zhodnocen pomocí 2 zásadních analýz. cs
dc.format 83 s. (97 423 znaků) cs
dc.format.extent 3388658 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject zařízení pro poskytování cs
dc.subject problém současnosti cs
dc.subject Vracov cs
dc.subject nové zdravotní středisko cs
dc.subject finanční zajištění cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject health care en
dc.subject facilities for delivering health care en
dc.subject actual problem en
dc.subject Vracov en
dc.subject new health care centre en
dc.subject financial security en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.title Návrh koncepce umístění zdravotnického střediska pro město Vracov cs
dc.title.alternative The Proposed Concept Location of The Health Center for The City Vracov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis describe theoretical knowledge about health care, their types and forms of the provision of, facilities for delivering health care. Part of the work also deals with prevention in healthy individuals. The practical part describes the current state of health care in the selected area and defined fundamental flaws. Project part deals proposal to improve the current situation, the possibility of building a new health center, offering services, building modifications and possible financing options. At the end of the whole project is project evaluated using two fundamental analyzes. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29770
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
šafářová_2013_dp.pdf 3.231Mb PDF View/Open
šafářová_2013_vp.doc 133Kb Microsoft Word View/Open
šafářová_2013_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account