Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Tran Thu, Huyen
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:59:33Z
dc.date.available 2013-10-21T12:59:33Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25643
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá investiční akcí a způsobem jejího financování s využitím dotace ze strukturálního fondu EU. Cílem je zhodnotit projekt Revitalizace Gahurova prospektu z hlediska jeho přijatelnosti, vlivu na hospodaření města a na jeho celkový rozvoj. Dalším cílem je navrhnout způsob financování této investiční akce a zhodnotit vliv navržených variant na rozpočet města. V teoretické části se práce zaměřuje na základní pojmy souvise-jící s obcemi a jejich hospodařením, regionální politikou, strukturálními fondy a současným programovacím obdobím 2007 - 2013. Součástí práce je i popis systému kontroly a řízení projektů. Dále práce obsahuje kapitoly o finanční analýze a dotačním procesu. Analytická část je věnována socio-ekonomické analýze města, analýze rozpočtů města za období 2009-2012 a finanční analýze. Praktická část obsahuje hodnocení projektu a návrh jeho financování, analýzu kontrolního a řídicího systému a návrhy na jeho zlepšení. Pro komplexnost je přidána kapitola o návaznosti projektu na strategické dokumenty. cs
dc.format 96 s. (140000) cs
dc.format.extent 2540775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rozpočet cs
dc.subject operační program cs
dc.subject dotace cs
dc.subject fondy EU cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject investiční projekt cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Budget en
dc.subject operation program en
dc.subject subsidies en
dc.subject funds of EU en
dc.subject liabilities en
dc.subject assets en
dc.subject investment project en
dc.subject financial analysis en
dc.title Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie cs
dc.title.alternative The Project of Financing the Investment Plan of Zlín by Using Funds of the European Union en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Belás, Jaroslav
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the investment project and its financing by the Structural Funds of EU. The aim is to evaluate the project Revitalizace Gahurova prospektu in terms of its acceptability and impact on the economy and the overall development of the city. Another goal is to find the best way of financing of the project. The work includes analysis of the control and management system. The theoretical part focuses on the basic concepts associated with municipalities and their management, the regional policy, structural funds and the current programming period 2007 - 2013. It also contains a chapter about financial analysis and the process of gaining grants. The analytical part is devoted to socio-economic analysis of the city and analysis of budgets of 2009-2012 and financial analysis. The practical part contains the evaluation of the project and its financing, analysis og monitoring and control system and proposals for its improvement. A chapter about the link between the project and the strategic documents of the city is included. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29900
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
tran thu_2013_dp.pdf 2.423Mb PDF View/Open
tran thu_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
tran thu_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account