Ekonomické souvislosti lidských práv a svobod v oblasti životního prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické souvislosti lidských práv a svobod v oblasti životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miloš
dc.contributor.author Kotková, Tereza
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:59:54Z
dc.date.available 2013-10-21T12:59:54Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25644
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit pojem životní prostředí, jeho právo a ekonomické souvislosti spojené s jeho ochranou. V teoretické části se hlouběji věnuji právní úpravě životního pro-středí a souvislostmi ekonomických vztahů s ochranou ŽP. V praktické části se zabývám soudní judikaturou zaměřenou na ochranu příznivého ŽP, hodnotím možnosti uplatnění práva na životní prostředí v ČR, formuluji opatření na posílení lidských práv a svobod v oblasti ŽP. V závěru práce se věnuji tomu, že zdravé ŽP je nákladnou hodnotou. cs
dc.format 57 s. (90 325 znaků) cs
dc.format.extent 1097897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject ochrana a právo ŽP cs
dc.subject základní lidská práva a svobody cs
dc.subject ekonomické souvislosti cs
dc.subject Environment en
dc.subject Protection and Rights of Environment en
dc.subject Basic Human Rights and Freedom en
dc.subject Economical Connection en
dc.title Ekonomické souvislosti lidských práv a svobod v oblasti životního prostředí cs
dc.title.alternative The Economic Connections of the Human Rights and Freedom in the Field of Environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2013-10-04
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to make closer the concept of environment, its rights and the eco-nomical relations connected with its protection. In the theoretical part I describe the legis-lation of environment and economic context of relationships with protection of environ-ment deeply. In the practical part I deal with the practice of the court oriented on the pro-tection of the convenient environment, judge possibility of application of environmental rights in the Czech Republic then I formulate arrangement for strengthening of human right and freedom in the environmental sphere. At the end of my bachelor?s work I describe that the healthy environment is an expensive value. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32799
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kotková_2013_bp.pdf 1.047Mb PDF View/Open
kotková_2013_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
kotková_2013_op.doc 131Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account