Změny účetních a daňových zákonů promítnuté na výpočtu čisté mzdy zaměstnance

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změny účetních a daňových zákonů promítnuté na výpočtu čisté mzdy zaměstnance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ředinová, Hana
dc.contributor.author Dulíková, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:01:26Z
dc.date.available 2013-10-21T13:01:26Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25647
dc.description.abstract Účelem bakalářské práce je sumarizace pracovně právní problematiky z pohledu výpočtu čisté mzdy zaměstnance. Legislativní změny působí již od vzniku pracovního poměru přes výpočet čisté mzdy zaměstnance, komunikaci s orgány veřejné správy, až po ukončení pracovního poměru. Vše v důsledku působí zejména na nároky kladené na mzdovou účetní, která musí být schopna orientovat se v předpisech a být precizní ve své práci. V práci jsou postupně popsány zejména legislativní změny posledního a také budoucího období. Následné výpočty ukazují dopady změn mezi jednotlivými obdobími. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 1983979 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pracovně-právní vztahy cs
dc.subject novela zákoníku práce cs
dc.subject mzda cs
dc.subject daňová reforma cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění cs
dc.subject Labor relations en
dc.subject the amendment to the Labour Law en
dc.subject wage en
dc.subject tax reform en
dc.subject pension reform social security and health insurance en
dc.title Změny účetních a daňových zákonů promítnuté na výpočtu čisté mzdy zaměstnance cs
dc.title.alternative Changes in Accounting and Tax Laws Reflected on the Calculation of the Net Wage of the Employee en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šmíd, Jakub
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to summarize labour-law issues from the perspective of calculating the net wage of an employee. Legislative changes affect the creation of emplyoment, calculation of the net wage, communication with public authorities and the termination of employment. All of above affect mainly demans placed on payroll clerk who needs to be knowledgable in regulations and to be precise in his/her work. In this thesis there are gradually described particularly legislative changes of the past but also the future period. Following calculations show the impact of the changes on separate periods. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30038
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
dulíková_2013_bp.pdf 1.892Mb PDF View/Open
dulíková_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
dulíková_2013_op.pdf 130.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account