Analýza procesu inventarizace majetku a závazků v Domově pro seniory Loučka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza procesu inventarizace majetku a závazků v Domově pro seniory Loučka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huspeninová, Kateřina cs
dc.contributor.author Malotová, Alena cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:02:11Z
dc.date.available 2013-10-21T13:02:11Z
dc.date.issued 2013-06-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25648
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací majetku a závazků v příspěvkové organizaci. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních inventarizačních pojmů s důrazem na legislativu platnou pro vybrané účetní jednotky a postupy doporučené v odborné literatuře. Praktická část analyzuje v konkrétní organizaci Domov pro seniory Loučka její majetek, pohledávky, závazky a průběh inventarizace. Součástí praktické části je vypracování návrhu harmonogramu inventarizačních činností, metodiky k provádění inventarizace a osnovy k proškolení inventarizační komise. cs
dc.format 64 s., př. 9 s. (86 542 znaků) cs
dc.format.extent 4491503 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject inventarizace cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject majetek cs
dc.subject závazky cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject inventory en
dc.subject contribution organization en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject receivables en
dc.title Analýza procesu inventarizace majetku a závazků v Domově pro seniory Loučka cs
dc.title.alternative Analysis of the Process Inventory of Assets and Liabilities in Retirement Home Loucka en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lorenc, Jiří cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the inventory of assets and liabilities in a contributory organization. The theoretical part is focused on the elucidation of basic inventory concepts with an emphasis on legislation valid for the selected accounting units and the procedures recommended in the professional literature. The practical part analyses in a specific organization Retirement Home Loucka its assets, receivables, liabilities and inventory process. Part of the practical part it is the preparation of a proposal on the schedule for inventory activities, methodology of the conducting inventory and the draft for training of inventory commission. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32805
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
malotová_2013_bp.pdf 4.283Mb PDF View/Open
malotová_2013_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
malotová_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account