Analýza programu současného vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Luhačovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza programu současného vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Luhačovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Hrabalová, Alena
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:02:36Z
dc.date.available 2013-10-21T13:02:36Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25649
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza systému současného vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Luhačovicích, kde probíhá vzdělávání v rámci projektu "Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice". Teoretická část je zaměřena na poznatky týkající se oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků, charakteristiky specifika vzdělávání ve veřejné správě a financování vzdělávání z fondů Evropské unie. V praktické části je zpracována analýza systému vzdělávání na městském úřadě. Na základě výsledků analytických zjištění jsou uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení vzdělávacího systému. cs
dc.format 83 s., př. 7 s.(129 711 znaků) cs
dc.format.extent 1791259 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací cyklus cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject úředník cs
dc.subject zákon o úřednících cs
dc.subject Education en
dc.subject educational cycle en
dc.subject public administration en
dc.subject official en
dc.subject Law on Officials en
dc.title Analýza programu současného vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Luhačovice cs
dc.title.alternative Analysis of the Programme of the Current Education of Employees of the Municipal Authority Luhačovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Těthalová, Ivana
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The aim of the Bachelor thesis is the analysis of the system of the current education of employees of the Municipal Authority Luhačovice, where education takes place in the framework of the project "Systematic education to development of employees and quality of management of the Municipal Authority Luhačovice". The theoretical part is focused on the knowledge concerning the field of education and the development of employees, the characteristics of the specific education in public administration and financing of education from the funds of the European Union. In the practical part there is processed the analysis of the system of the education of the Municipal Authority. Based on the results of the analytical findings there are given suggestions and recommendations for improving the educational system en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32804
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
hrabalová_2013_bp.pdf 1.708Mb PDF View/Open
hrabalová_2013_vp.zip 56.11Kb Unknown View/Open
hrabalová_2013_op.zip 56.06Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account