Analýza světových systémů podnikového řízení - Baťa a Toyota

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza světových systémů podnikového řízení - Baťa a Toyota

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina cs
dc.contributor.author Spurná, Leona cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:03:02Z
dc.date.available 2013-10-21T13:03:02Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25650
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou světových systémů podnikového řízení se zamě-řením na společnosti Baťa a Toyota. V teoretické části práce je popsána oblast ma-nagementu a teorie řízení se současným zaměřením na alternativní cíle podniku. Dále práce obsahuje teoretické poznatky v oblasti managementu se zaměřením na specifika evropského a asijského managementu a jejich srovnání. V praktické části je charakteristika a analýza systému řízení Baťa a Toyota. Práce dále definuje slabé a silné stránky těchto systémů řízení, zda jsou tyto systémy řízení podobné a zda je možná jejich aplikace do současných firem. cs
dc.format 85 s. (132 252 znaků) cs
dc.format.extent 1943470 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject management cs
dc.subject systém řízení cs
dc.subject Baťa cs
dc.subject Toyoda cs
dc.subject Toyota cs
dc.subject management en
dc.subject systems of company-running en
dc.subject Baťa en
dc.subject Toyoda en
dc.subject Toyota en
dc.title Analýza světových systémů podnikového řízení - Baťa a Toyota cs
dc.title.alternative Analysis of Operating Management's World Systems - Bata and Toyota en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš cs
dc.date.accepted 2013-10-03 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with analysis of the world systems of company-running focusing on companies Bata and Toyota. In the theoretical part of the thesis there is described the management field and the theory of company-running emphasising alternati-ve aims of the company. Then the thesis includes theoretical findings in the field of ma-nagement with focus on specifics of Europian and Asian management and their compari-son. In the practical part we can find characteristics and analysis of Bata and Toyota running systems. The thesis also defines the weak and strong sides of these running sys-tems, if these systems are similar and if it is possible to applicate them into the current companies. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32724
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
spurná_2013_bp.pdf 1.853Mb PDF View/Open
spurná_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
spurná_2013_op.doc 133Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account