Projekt transformace příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov na jinou právní formu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt transformace příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov na jinou právní formu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Nevřalová, Dana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:04:40Z
dc.date.available 2013-10-21T13:04:40Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25651
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je transformace Městského kulturního střediska Holešov, jakožto příspěvkové organizace, na jinou právní formu. Teoretická část obsahuje literární rešerši týkající se příspěvkových organizací a shrnuje základní poznatky o variantách právních forem, na které je možné příspěvkovou organizace transformovat. V praktické části je provedena analýza hospodaření stávající příspěvkové organizace, která se zaměřuje zejména na oblast personální a ekonomickou. Dále praktická část rozebírá možné právní formy a vyhodnocuje nejvhodnější variantu. V projektové části práce je popsán transformační proces příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným a jsou zhodnoceny klady a zápory tohoto přechodu. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 11321750 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject společnost s ručením omezeným cs
dc.subject právní formy cs
dc.subject transformace cs
dc.subject allowance organization en
dc.subject limited company en
dc.subject juristic forms en
dc.subject transformation en
dc.title Projekt transformace příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov na jinou právní formu cs
dc.title.alternative Project of the Transformation from Allowance Organization Municipal Cultural Center of Holešov to Other Juristic Form en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is a transformation of the Municipal Cultural Centre Holešov as an allowance organization to another juristic form. The theoretical part of the thesis includes a review of literature on allowance organizations and summarizes the basic knowledge of types of juristic forms that allowance organization can be transformed to. The practical part of this thesis provides an analysis of economy of existing allowance organization especially concerning with personal and financial sphere. Furthermore, the practical part of the thesis analyses the possible juristic forms and evaluates the most appropriate option. The project part of the thesis describes transformation process of allowance organization to limited company and appraises the strengths and the weaknesses of this transformation. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32766
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
nevřalová_2013_dp.pdf 10.79Mb PDF View/Open
nevřalová_2013_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
nevřalová_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account