Analýza konkurenceschopnosti firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sasínková, Martina
dc.contributor.author Čevelová, Adriana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:05:03Z
dc.date.available 2013-10-21T13:05:03Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25652
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Analýza konkurenceschopnosti firmy XY, kte-rou je firma GLOBSYS s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je prodej reklamních předmětů na zakázku. V první části práce jsou vysvětleny důležité pojmy a teoretické po-znatky k sestavení konkrétních analýz - SWOT, PEST a Porterově analýzám. Druhá část je tvořena vypracovanými analýzami pro danou firmu a zhodnocením výsledků. V závěru nechybí návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 1390566 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy XY cs
dc.title.alternative The Analysis of the Competitiveness of the Company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bouška, Martin
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the topic of The Analysis of the Competitiveness of the Company XY, which is actually GLOBSYS, Ltd. Its main subject of the business is sales order of the promotional items. In the first part there are explained important terms and teoretical facts for making particular analyses, which are SWOT, PEST and Porter's analy-ses. The second part consists the created analysis for the GLOBSYS, Ltd. and evaluated of the results. In the conclusion there are also suggestions for the improvement actual situation and for the increasing competitiveness of the company. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30354
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
čevelová_2013_bp.pdf 1.326Mb PDF View/Open
čevelová_2013_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
čevelová_2013_op.pdf 125.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account