Projekt tvorby interních KPI výrobní části společnosti Meopta - optika, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt tvorby interních KPI výrobní části společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Metelková, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:05:42Z
dc.date.available 2013-10-21T13:05:42Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25653
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvořit projekt, který je zaměřen na tvorbu klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti výroby společnosti Meopta - optika, s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé metody měření výkonnosti společností a metody tvorby a implementace klíčových ukazatelů výkonnosti. V praktické části je nejdříve představena společnost Meopta - optika, s.r.o. Následně je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Na základě výsledků analýz je vytvořen projekt zaměřený na navržení a implementaci klíčových ukazatelů výkonnosti. V závěru je projekt přezkoumán z pohledu přínosů a možných rizik. cs
dc.format 121 s. cs
dc.format.extent 3812166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkonnost podniku cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject klíčový ukazatel výkonnosti cs
dc.subject kritický faktor úspěchu cs
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject Business performance en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Key Performance Indicators en
dc.subject Critical Indicator of Success en
dc.subject strategy en
dc.subject strategic goal en
dc.title Projekt tvorby interních KPI výrobní části společnosti Meopta - optika, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of the Creation of Internal KPI in the Production Part of the Company Meopta - optika, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Palička, Stanislav
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to create a project that is focused on creating of Key Performance Indicators in the manufacturing part of company Meopta - Optics Ltd. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the various methods of measuring the performance of companies and the creation and implementation of Key Performance Indicators. The practical part is the earliest introduced the company Meopta - Optics Ltd. The analysis of the internal and external business environment is carried out in the next section. Based on the analysis results is generated project focused on the design and implementation of Key Performance Indicators. In conclusion, the project is reviewed in terms of benefits and potential risks. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29582
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
metelková_2013_dp.pdf 3.635Mb PDF View/Open
metelková_2013_vp.pdf 71.92Kb PDF View/Open
metelková_2013_op.pdf 132.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account