Analýza efektivnosti městské hromadné dopravy v Přerově

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza efektivnosti městské hromadné dopravy v Přerově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Smékal, Roman cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:06:16Z
dc.date.available 2013-10-21T13:06:16Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25654
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou městské hromadné dopravy v Přerově. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější pojmy z oblasti efektivity, městské hromadné dopravy, dopravní obslužnosti a dopravy jako prvku celospolečenského systému. Praktická část analyzuje současný stav městské hromadné dopravy v Přerově. Za použití analýz SWOT a PEST vyhodnocuje její přednosti a nedostatky. Detailně popisuje jednotlivé linky MHD s důrazem na hodnocení jejich efektivnosti. Závěrem tato bakalářská práce na základě získaných poznatků předkládá návrhy a doporučení vhodná pro rozvoj a zlepšení zjištěného stavu. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 2766001 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject doprava cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject přerovský region cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject transport en
dc.subject urban mass transportation en
dc.subject road transport en
dc.subject public transport en
dc.subject Přerov region en
dc.subject integrated transport system en
dc.title Analýza efektivnosti městské hromadné dopravy v Přerově cs
dc.title.alternative Analysis of Efficiency of Urban Mass Transportation in Prerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gala, Pavel cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the issue of urban mass transportation in Prerov. In the theo-retical part summarizes the most important concepts of urban mass transportation as well as transport, efficiency and industry. The practical part analyzes the current condition of urban mass transportation services in Přerov. Using the SWOT and PEST analysis evaluates its strengths and weaknesses. Every bus line is also described with emphasis on its effectiveness. Finally, proposals are discussed and recommendations for improvement to the condition based on gathered information. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32880
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
smékal_2013_bp.pdf 2.637Mb PDF View/Open
smékal_2013_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
smékal_2013_op.pdf 474.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account