Analýza poptávky a její předpokládaný vývoj u firmy SERVIS CLIMAX a.s. na území České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza poptávky a její předpokládaný vývoj u firmy SERVIS CLIMAX a.s. na území České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurečková, Petra
dc.contributor.author Putalová, Veronika
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:07:23Z
dc.date.available 2013-10-21T13:07:23Z
dc.date.issued 2013-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25656
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu poptávky a zjistit její předpokládaný vývoj u firmy SERVIS CLIMAX a.s. Teoretická část práce objasňuje význam poptávky a metody odhadu jejího budoucího vývoje. Praktická část zahrnuje PEST a SWOT analýzu, pomocí nichž bylo identifikováno prostředí firmy. Hlavním východiskem pro předpověď poptávky bylo vyrovnání časové řady přímkou, při které se vycházelo z minulých prodejů firmy. Také bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na koncové zákazníky a odběratele. Na základě sesbíraných údajů vznikla prognóza poptávky pro následující tři roky. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 3751168 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vývoj cs
dc.subject poptávka cs
dc.subject prognóza cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject stínicí technika cs
dc.subject Development en
dc.subject demand en
dc.subject forecast en
dc.subject customers en
dc.subject product en
dc.subject shading devices en
dc.title Analýza poptávky a její předpokládaný vývoj u firmy SERVIS CLIMAX a.s. na území České republiky cs
dc.title.alternative Analysis of Demand and its Expected Development of the Company SERVIS CLIMAX a.s. in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krenar, Petr
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to analyze the demand and determine its outlook for the company SERVIS CLIMAX The theoretical part explains the importance of demand and methods of estimating its future development. The practical part includes a PEST and SWOT analysis, which has been identified by the company environment. The main basis for the forecast demand was leveling time series line, in which the basis of past sales company. It was also conducted questionnaire aimed at end users and customers. Based on the collected data was the demand forecast for the next three years. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32834
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
putalová_2013_bp.pdf 3.577Mb PDF View/Open
putalová_2013_vp.pdf 671.3Kb PDF View/Open
putalová_2013_op.pdf 278.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account