Návrh zabezpečení se na důchodový věk po zavedení důchodové reformy ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh zabezpečení se na důchodový věk po zavedení důchodové reformy ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrubošová, Eva
dc.contributor.author Opravil, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:08:18Z
dc.date.available 2013-10-21T13:08:18Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25658
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou důchodového systému a možnostmi zabezpečení se na důchodový věk. Teoretická část shrnuje poznatky k důchodovým systémům, jejich typům, dále popisuje reformovaný důchodový systém v České republice. Součástí teoretic-ké části je také základní charakteristika dlouhodobých spořících produktů, konkrétně dů-chodového spoření, penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, životního pojištění a podílových fondů. V praktické části je obsažena analýza jednotlivých typů spo-řících produktů a nabídka na trhu těchto produktů. Dále je zde obsažena charakteristika zahraničních důchodových systémů a jejich srovnání s českým důchodovým systémem. V projektové části je obsažen návrh postupu při výběru vhodných spořících produktů spolu s modelovým příkladem. cs
dc.format 132 s. (221 511 znaků) cs
dc.format.extent 2596907 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: důchodový systém cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject penzijní připojištění cs
dc.subject doplňkové penzijní spoření cs
dc.subject důchodové spoření cs
dc.subject životní pojištění cs
dc.subject podílové fondy cs
dc.subject Keywords: pension system en
dc.subject pension reform en
dc.subject pension insurance en
dc.subject supplementary pension savings en
dc.subject life insurance en
dc.subject mutual funds en
dc.title Návrh zabezpečení se na důchodový věk po zavedení důchodové reformy ČR cs
dc.title.alternative Proposal for Insurance to Pensionable Age After the Introduction of the Czech Pension Reform en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problems of the pension system and security options at retirement age. The first part summarizes findings on pension systems, their types, and describes the reformed pension system of Czech Republic. The theoretical part are essential charac-teristics of long-term savings products, namely 2dn and 3th pillar of the pension system, life insurance and mutual funds. In the practical part is included analysis of various types of products and offers on the market of these products. There are characteristics of foreign pension systems and their comparison with the Czech pension system. The project part includes the design process of selection of appropriate savings products along with exem-plary model. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29596
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
opravil_2013_dp.pdf 2.476Mb PDF View/Open
opravil_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
opravil_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account