Projekt systému hodnocení zaměstnanců, zaměstnaneckých výhod a benefitů ve společnosti TOSHULIN, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému hodnocení zaměstnanců, zaměstnaneckých výhod a benefitů ve společnosti TOSHULIN, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Bartoník, David
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:10:41Z
dc.date.available 2013-10-21T13:10:41Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25662
dc.description.abstract Cílem mé práce je navrhnout projekt systému hodnocení zaměstnanců a jejich zaměstnaneckých benefitů ve společnosti TOSHULIN, a.s. Diplomová práce se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V teoretické části se zaměřuji na definování základních poznatků k práci personalisty, systému hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování. Praktická část se skládá z analýzy současného systému hodnocení zaměstnanců v organizaci a projektu. V projektu je zpracován návrh na inovaci současného programu pro hodnocení zaměstnanců včetně jeho pravidel, metodiky, návaznosti na systém odměňování, časové a rizikové analýzy. V závěru je shrnuto zhodnocení a doporučení k navrženému projektu. cs
dc.format 86 s. (114 057 znaků) cs
dc.format.extent 3988398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject hodnotící pohovor cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject human resource management en
dc.subject employee assessment en
dc.subject human resources en
dc.subject evaluation interview en
dc.subject methods of evaluation en
dc.title Projekt systému hodnocení zaměstnanců, zaměstnaneckých výhod a benefitů ve společnosti TOSHULIN, a.s. cs
dc.title.alternative A Project on the Systemic Evaluation of Employees and Their Benefits within TOSHULIN, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The purpose of my work is to design a project looking at employee evaluation and its benefits for TOSHULIN, a.s. My diploma thesis is composed of 2 parts. Part one is theoretical. I will focus on defining the basic knowledge of HR workers around the system of em-ployee evaluation and their remuneration. The Practical part is composed of an analysis of the current employee evaluation system in the organisation. The project includes innovative proposed changes to the current system of employee evaluation including it's rules, methodology, remuneration system dependency, time and risk analysis. The conclusion contains a summary and recommendations for the proposed project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29546
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
bartoník_2013_dp.pdf 3.803Mb PDF View/Open
bartoník_2013_vp.doc 133.5Kb Microsoft Word View/Open
bartoník_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account