Návrh štíhlého výrobního toku daného výrobku v podniku VOP CZ, s. p.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh štíhlého výrobního toku daného výrobku v podniku VOP CZ, s. p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita cs
dc.contributor.author Vájová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:11:52Z
dc.date.available 2013-10-21T13:11:52Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25663
dc.description.abstract Obsahem mé diplomové práce je rozbor vybraného výrobního procesu daného výrobku a navržení nového materiálového toku s užitím prvků štíhlé výroby. Diplomová práce je roz-dělena na část teoretickou, kde jsou pomocí odborné literatury popsány teoretické výcho-diska pro část praktickou. Obsah teoretické části koresponduje s obsahem části praktické. Ta se skládá z podrobného popisu výrobního toku pomocí nástrojů průmyslového inženýra, zhodnocení současného stavu a návrhu nového výrobního toku. V závěru práce jsou vyčís-leny náklady na transformaci výrobního procesu a potenciální úspory. Úspěšnost nového návrhu je posouzena na základě stanovených hypotéz. cs
dc.format 106 s. cs
dc.format.extent 7428277 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Štíhlá výroba cs
dc.subject mapování toku hodnot cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject standardy cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject analýza pracoviště cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject efektivity cs
dc.subject produktivity cs
dc.subject miniaudit cs
dc.subject mapování budoucího toku hodnot cs
dc.subject Lean manufacturing en
dc.subject value stream mapping en
dc.subject material flow en
dc.subject process analysis en
dc.subject standards en
dc.subject visualization en
dc.subject analysis of workplace en
dc.subject waste en
dc.subject efficiency en
dc.subject productivity en
dc.subject miniaudit en
dc.subject value stream design en
dc.title Návrh štíhlého výrobního toku daného výrobku v podniku VOP CZ, s. p. cs
dc.title.alternative A Lean Production Flow Proposal of the Product in the Company VOP CZ, s.p. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuděla, Jan cs
dc.date.accepted 2013-10-01 cs
dc.description.abstract-translated The subject of Diploma thesis ?A lean production flow proposal of the product in the com-pany VOP CZ, s. p.", is an analysis of specified production process of the product and pro-pose a new material flow using elements of lean manufacturing. This analysis corresponds to the structure of the work, while the first part indicates the theoretical support. It deals with a problem of production technology, lean manufacturing flow and other relevant theo-retical information. This is followed by a practical part, which consists of the production flow described in detail by using the tools of industrial engineering, assess the current state and proposal for a new production flow. In conclusion, there are calculated cost for the transformation of the production process and potential savings. Success of the new propos-al is assessed on the basis of the hypotheses. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29814
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
vájová_2013_dp.pdf 7.084Mb PDF View/Open
vájová_2013_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
vájová_2013_op.pdf 274.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account