Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Jílková, Marcela cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:14:50Z
dc.date.available 2013-10-21T13:14:50Z
dc.date.issued 2013-06-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25668
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je návrh zlepšení controllingu v Městské knihovně Šumperk a popis možnosti knihovny k zavedení interního auditu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První teoretická část zahrnuje základní poznatky o kontrole ve veřejné správě, interním auditu a controllingu. Druhá praktická část obsahuje charakteristiku Městské knihovny Šumperk, včetně finanční analýzy, zhodnocení dosavadního systému kontroly ve veřejné správě a metod controllingu. Na základě těchto analýz je vypracován návrh zlepšení controllingu a popsání vhodného způsobu zavedení interního auditu v organizaci. cs
dc.format 100 s. cs
dc.format.extent 1205504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kontrola ve veřejné správě cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject interní audit cs
dc.subject veřejnosprávní kontrola cs
dc.subject controlling cs
dc.subject Control in public administration en
dc.subject semi-budgetary organization en
dc.subject internal audit en
dc.subject public admi-nistration control en
dc.subject controlling en
dc.title Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk cs
dc.title.alternative Design Improvements and Controlling the Introduction of Audit in the Municipal Library Šumperk en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva cs
dc.date.accepted 2013-10-03 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is to design improvements in controlling the Municipal Library Šumperk and description of library options for the introduction of internal audit. The work is divided into two main parts. The theoretical part includes basic knowledge of control in public administration, internal auditing and controlling. The second part contains the cha-racteristics of the Municipal Library Šumperk, including financial analysis, assessment of its control system in public administration and methods of controlling. Based on these analyzes, drafted improvement controlling and describe how to implement suitable internal audit in organization. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32789
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
jílková_2013_dp.pdf 1.149Mb PDF View/Open
jílková_2013_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
jílková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account