Projekt zefektivnění personálního managementu nelékařských zdravotnických pracovníků na Interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění personálního managementu nelékařských zdravotnických pracovníků na Interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Drábková, Marcela
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:15:53Z
dc.date.available 2013-10-21T13:15:53Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25670
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivností personálního managementu na Interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín. Práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. Teoretická část práce shrnuje oblast obecného a personálního managementu a managementu ve zdravotnictví. V praktické části je popsána charakteristika organizace interní kliniky. Následuje sběr dat metodou pro stanovení počtu ošetřovatelského personálu a jeho kvantifikační zastoupení na lůžkových odděleních interní kliniky, analýza budoucích trendů, analýza stakeholders a SWOT analýza. Pomocí naměřených hodnot ošetřovatelské zátěže nelékařského personálu je analyzována jeho vytíženost. V projektové části je na základě poznatků zjištěných v analytické části práce navržen projekt na zefektivnění personálního managementu interní kliniky. Součástí projektu je rovněž nákladová analýza navržených opatření a zhodnocení projektu. cs
dc.format 103 cs
dc.format.extent 2567343 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject management ve zdravotnictví cs
dc.subject ošetřovatelská zátěž cs
dc.subject personální management cs
dc.subject Analysis en
dc.subject management in health care en
dc.subject nursing workload en
dc.subject staffing management en
dc.title Projekt zefektivnění personálního managementu nelékařských zdravotnických pracovníků na Interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín cs
dc.title.alternative The Project Streamlining Personnel Management Paramedical Staff at the Clinic Internal IPVZ T. Bata Regional Hospital, a.s. Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cigoš, Petr
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the efficiency of Personnel Management on Internal Clinic IPVZ Regional Hospital T. Bata, a.s. Zlín. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of the paper summarizes the general and personnel manage-ment and healthcare management. The practical part describes the characteristics of the organization and Internal Clinic. The following is a data collection method for determining the number of nursing staff and quantification represented the wards of Internal Clinic, the analysis of future trends, stakeholders analysis and SWOT analysis. Using the measured values of nursing workload paramedical personnel is analyzed its workload. The project is based on the findings made in the analytical net work project designed to streamline the personnel management of Internal Clinic. The project is also a cost analysis of the proposed measures and evaluation of the project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29745
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
drábková_2013_dp.pdf 2.448Mb PDF View/Open
drábková_2013_vp.doc 116Kb Microsoft Word View/Open
drábková_2013_op.zip 85.54Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account