Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáková, Iva
dc.contributor.author Horváthová, Renáta
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:17:04Z
dc.date.available 2013-10-21T13:17:04Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25671
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je optimalizace montážní linky, jejiž produkce byla navýšena na základě požadavku zákazníka téměř třínásobně. V teoretické části byly pomocí odborné literatury zpracovány informace z oblasti štíhlé výroby, metod měření času, jakožto i z oblasti montážních pracovišť a způsobů jejich optimalizace. Samotná analýza je zaměřena především na balancování výroby dle taktu a cyklového času, zásobování jednotlivých pracovišť a možnosti reorganizace práce. V závěru práce byly vybrané optimalizace ověřeny pomocí simulačního programu Plant Simulation a pomocí programu SketchUp byl v 3D vytvořen návrh linky nové. cs
dc.format 105 cs
dc.format.extent 7316597 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Montáž cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject optimalizace procesu cs
dc.subject Assembly en
dc.subject lean production en
dc.subject process optimization en
dc.title Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd. cs
dc.title.alternative Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The aim of the Master Thesis was to optimize repasing assembly line, which production was three times increased according to the customer requirement. In the theoretical part I have elaborated main information about lean manufacturing, time measurement methods as well as basic data about assembly line and its optimization. The analysis focuses on balancing the production according to the cycle times, supplying individual work-places and the possibilities of work reorganization. The line optimization proposal was at the end verified by process simulation software called Plant Simulation and a new 3D line was designed in a programme named SketchUp. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29589
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
horváthová_2013_dp.pdf 6.977Mb PDF View/Open
horváthová_2013_vp.pdf 897.9Kb PDF View/Open
horváthová_2013_op.pdf 27.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account