Evaluace rozvoje a podpory kulturních a kreativních klastrů v Anglii jako příkladu dobré praxe pro Českou Republiku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace rozvoje a podpory kulturních a kreativních klastrů v Anglii jako příkladu dobré praxe pro Českou Republiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Macháňová, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:18:02Z
dc.date.available 2013-10-21T13:18:02Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25673
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rozvojem kulturním a kreativních klastrů v České Republice ve srovnání s Anglií. Teoretická část práce je zaměřena na klastry, kulturní a kreativní průmysly. Následně je podrobněji popsán klastr, jeho definice, financování a rozdíl mezi kulturními a kreativními průmysly. Dále je v práci rozebrána historie a současný stav kulturních a kreativních klastrů v Anglii a příklady kreativních klastrů v Anglii. Práce se zabývá situací v České Republice a možné podpory kreativních klastrů. Cílem práce je projekt, který se zabývá vznikem kreativního klastru v odvětví grafického designu. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 2268127 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kreativní průmysl cs
dc.subject kulturní průmysl cs
dc.subject kreativní ekonomika cs
dc.subject kulturní klastr cs
dc.subject kreativní klastr cs
dc.subject creative industries en
dc.subject cultural industries en
dc.subject creative economy en
dc.subject cultural cluster en
dc.subject creative cluster en
dc.title Evaluace rozvoje a podpory kulturních a kreativních klastrů v Anglii jako příkladu dobré praxe pro Českou Republiku cs
dc.title.alternative Evaluation of the Development and Promotion of Cultural and Creative Clusters in Englandas as an Example of Good Practice for the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The thesis deals with cultural and creative clusters and their development in the Czech Re-public compared to England. The theoretical part is focused on clusters, cultural and creative industries. Subsequently the cluster is described in more details, its definition, funding and difference between cultural and creative industries. The study also analyzed the history and current state of cultural and creati-ve clusters in England and the example of creative clusters in England. The diploma thesis also deals with the situation in Czech Republic and support of creative clusters. The goal of this thesis is the project that deals with establishment of creative clusters in graphic design. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32775
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
macháňová_2013_dp.pdf 2.163Mb PDF View/Open
macháňová_2013_vp.zip 57.08Kb Unknown View/Open
macháňová_2013_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account