Projektové řešení vybraných vnitropodnikových účetních směrnic v příspěvkové organizaci XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projektové řešení vybraných vnitropodnikových účetních směrnic v příspěvkové organizaci XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Kutrová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:19:01Z
dc.date.available 2013-10-21T13:19:01Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25674
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vnitropodnikových účetních směrnic, které jsou metodicky popsány v teoretické části této práce. V praktické části diplomové práce je obsažena stručná charakteristika příspěvkové organizace XY a analýza současného stavu jejich vnitropodnikových účetních směrnic. Na základě analýzy je vytvořen projekt, ve kterém je popsán všeobecný postup při tvorbě vnitropodnikových účetních směrnic a je následně aplikován na několika vybraných vnitropodnikových účetních směrnicích, přihlížející ke změnám v příspěvkové organizaci XY. Poslední část diplomové práce je zaměřena na celkové vyhodnocení projektu vnitropodnikových účetních směrnic. cs
dc.format 113 s. (170 492 znaků) + 15 s. cs
dc.format.extent 6107791 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitropodnikové účetní směrnice cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject oběh účetních dokladů cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject zpracování účetnictví cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject inventarizace cs
dc.subject internal accounting guidelines en
dc.subject allowance organisation en
dc.subject circulation of accounting documents en
dc.subject legislation en
dc.subject accountancy processing en
dc.subject fixed assets en
dc.subject stock en
dc.subject inventorying en
dc.title Projektové řešení vybraných vnitropodnikových účetních směrnic v příspěvkové organizaci XY cs
dc.title.alternative Project Solution of Selected Internal Accounting Guidelines in the Allowance Organisation XY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is aimed at issues of internal accounting guidelines which are methodically described in the theoretical part of this work. The practical part of this diploma thesis deals with short characteristic of the allowance organisation XY and with the analysis of the existing situation regarding to its internal accounting guidelines. My own project is built on the analysis basis and it describes the general process at creation of internal accounting guidelines. Consequently the project is used in some real selected internal accounting guidelines, considering the changes in the allowance organisation XY. The last part of this diploma thesis is aimed at the overall project evaluation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29498
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kutrová_2013_dp.pdf 5.824Mb PDF View/Open
kutrová_2013_vp.zip 55.44Kb Unknown View/Open
kutrová_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account