Zásoby a skladování ve vybrané firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zásoby a skladování ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Kleveta, Josef
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:27:12Z
dc.date.available 2013-10-21T13:27:12Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25689
dc.description.abstract Vypracovaná bakalářská práce na téma ?Zásoby a skladování ve vybrané firmě? je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o logistice a konkrétní informace o skladování a zásobách vhodné k zaměření této bakalářské práce. V druhé části jsou využity poznatky z teoretické části a aplikovány na firmu Truhlářství a řezbářství VOREM. Dále jsou zde rozebrány poznatky o této firmě, o jejím fungování, skladování, zásobách a definovány prostředky používané při výrobě, tedy materiály a polo-tovary. Na závěr jsou zjištěné poznatky analyzovány, definovány zásadní problémy, navrženy vhodné způsoby odstranění těchto problémů a rozebrány výhody plynoucí z aplikace navrhovaných řešení. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 2106521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject skladování cs
dc.subject sklady cs
dc.subject náklady cs
dc.subject snižování cs
dc.subject logistics en
dc.subject supplies en
dc.subject storing en
dc.subject storage en
dc.subject cost en
dc.subject reduction en
dc.title Zásoby a skladování ve vybrané firmě cs
dc.title.alternative Supplies and Storage of Selected Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rašner, Jaroslav
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The thesis named ?Supplies and storing in chosen company? is divided in two main parts. First part summarizes theoretical knowledge about logistics and specific information about storage and supplies appropriate to the aim of this bachelor work. In the second part the theoretical knowledge from the first part is applied to a company ?Truhlářství a řezbářství? VOREM. This is followed by breakdown of findings about this company ? about its working, storing, stock and then the means used during manufacture are defined. This means materials and semiproduct. In the end of this thesis there is analysis of the knowledge about the company, the crucial problems are defined, suitable ways of elimination of found problems are suggested and then the benefits created by application of suggested solutions are described. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 31163
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-05-14


Files in this item

Files Size Format View
kleveta_2013_bp.pdf 2.008Mb PDF View/Open
kleveta_2013_vp.pdf 46.67Kb PDF View/Open
kleveta_2013_op.pdf 43.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account