Projekt přípravy podkladů pro sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt přípravy podkladů pro sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Svobodová, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:29:09Z
dc.date.available 2013-10-21T13:29:09Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25693
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je příprava podkladů pro sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS. V jejím rámci jsou představeny postupy praktikované společností IGE-CZ, s.r.o., spolu s konkrétními podklady pro tento účel sestavovanými. Teoretická část je věnována problematice konsolidované účetní závěrky. Praktická část je zaměřena na proces přípravy podkladů a postupy praktikované k dosažení výstupů odpovídajících IFRS. V první části je představena společnost IGE-CZ, s.r.o. a skupina Knorr-Bremse, jejíž je firma součástí. Dále jsou zanalyzovány jednotlivé kroky v procesu přípravy, jejich efektivnost a přínos pro IGE-CZ. Na konci práce jsou navrhnuta opatření, která by pro společnost a celý proces mohla být přínosem a dopomoci tak efektivnějšímu hospodaření. Předložené návrhy jsou podloženy analýzou nákladů a časových úspor. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 3382134 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject konsolidovaná účetní závěrka cs
dc.subject IFRS cs
dc.subject české účetní předpisy cs
dc.subject příprava cs
dc.subject podklady cs
dc.subject financial statements en
dc.subject consolidated financial statements en
dc.subject IFRS en
dc.subject Czech accounting legislation en
dc.subject preparation en
dc.subject base documents en
dc.title Projekt přípravy podkladů pro sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS cs
dc.title.alternative The Project of Preparation the Consolidated Financial Statements in Accordance with IFRS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2013-10-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with preparation of documents needed for compiling of consolidated financial statements in accordance with IFRS. In its framework are presented procedures running in the company IGE-CZ, s.r.o. and specific reports that are tabled. Theoretical part is focused on consolidated financial statements. Practical part is concerned with documents preparation and certain method used in order to follow IFRS. It consists of company introduction and analysis of preparation process and its effectiveness. The work is concluded with improvement proposals that could lead to efficient management and company growth. Given proposals are supported with cost and time saving analysis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29712
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2013_dp.pdf 3.225Mb PDF View/Open
svobodová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2013_op.zip 55.10Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account