Skončila doba podnikových zpravodajů?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Skončila doba podnikových zpravodajů?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Netolická, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:42:15Z
dc.date.available 2010-07-14T14:42:15Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2569
dc.description.abstract Tématem práce jsou vnitropodniková periodika a jejich využívání v rámci vnitro-podnikové komunikace a vnitropodnikového public relations. V teoretické části se práce zabývá definováním pojmů komunikace, public relations, podniková identita a image. V praktické části analyzuje soutěž Zlatý středník a časopisy Čtvereček, Policista a Den budovatelů. A tato periodika v závěru praktické části také srovnává. V projektové části je navržena a zpracována anketa určena společnostem, které vydávají některá z tiště-ných zaměstnaneckých médií. V této části je zároveň anketa vyhodnocena, zhodnocen sou-časný stav a navřeno optimální řešení zaměstnaneckého periodika. cs
dc.format 107 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1958370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject podniková identita cs
dc.subject image cs
dc.subject vnitrofiremní časopis/noviny cs
dc.subject sou-těž Zlatý středník cs
dc.subject communication en
dc.subject public relations en
dc.subject corporate identity en
dc.subject image en
dc.subject intracorporate ma-gazine/newspapers en
dc.subject competition Zlatý středník en
dc.title Skončila doba podnikových zpravodajů? cs
dc.title.alternative Is the era of company newsletters over? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is intracorporate periodicals and their usage within intracor-porate communication and intracorporate public relations. In the theoretical part the thesis deals with the term definitions of communication, public relations, corporate identity and image. In the practical part it analyses the competition Zlatý středník (Golden semicolon) and magazines Čtvereček, Policista and Den budovatelů. These periodicals are also compa-red at the end of the practical part. In the project part the thesis designs and develops a re-search designed for companies, who publish a printed employee media. This part also inclu-des the research assessment, evaluation of the current state and a suggestion of an optimal solution for an employee periodical. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4959
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
netolická_2007_dp.pdfBlocked 1.867Mb PDF View/Open
netolická_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
netolická_2007_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account