Projekt rozšíření služeb v dětských léčebných zařízeních ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt rozšíření služeb v dětských léčebných zařízeních ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Kadlecová, Zlata
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:32:26Z
dc.date.available 2013-10-21T13:32:26Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25700
dc.description.abstract Diplomová práce prezentuje projekt rozšíření služeb v dětských léčebných zařízeních ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané studií odborné literatury zabývající se cestovním ruchem, lázeňstvím, marketingovým mixem a dalšími analytickými metodami použitými v práci. Analytická část, sloužící jako podklad pro zpracování návrhu výstupního projektu, se zaměřuje na analýzu současného stavu poskytovaných služeb v dětských léčebných zařízeních společnosti Lázně Luhačovice, a.s. a analýzu volnočasových aktivit pro děti v lázeňském městě Luhačovice a jeho okolí. V projektové části je vypracována studie proveditelnosti projektu výstavby dětského hřiště pro rozšíření a zkvalitnění služeb volnočasových aktivit pro děti v dětských léčebných zařízeních, který je podroben časové, rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 2772748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject studie proveditelnosti cs
dc.subject dětské hřiště cs
dc.subject tourism en
dc.subject spa industry en
dc.subject leisure time en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject project en
dc.subject feasibility study en
dc.subject children's playground en
dc.title Projekt rozšíření služeb v dětských léčebných zařízeních ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. cs
dc.title.alternative Project Based on Expanding Services in Children's Treatment Centres in Lázně Luhačovice, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dědek, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is based on project which expands services in children's treatment centres in Spa Luhačovice, a.s. The theoretical part deals with tousim, spa industry, marketing mix and there are described analytical methods which are used in analytical part. Analytical part is focused on current analysis of children's treatment centres, which conclusions were the basis for the thesis project, contains of current analyse in children's treatment centres in Spa Luhačovice, a.s. and there are analysed options of leisure activites for children in spa town Luhačovice and its surroundigs. The project part deals with feasibility study of the construction project of childern's playground in order to spread such services in treatment centres. The final project is processed throught risk and economic analysis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29924
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kadlecová_2013_dp.pdf 2.644Mb PDF View/Open
kadlecová_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlecová_2013_op.pdf 46.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account