Projekt měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti mmcité a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti mmcité a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Hudečková, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:34:14Z
dc.date.available 2013-10-21T13:34:14Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25703
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti mmcité a.s. dle tradičních ukazatelů finanční analýzy a moderních měřítek s návrhem nového konceptu pro řízení finanční výkonnosti. První část práce je zaměřena na teoretická východiska měření výkonnosti, druhá část práce se věnuje finanční analýze společnosti pomocí tradičních a moderních měřítek se zaměřením na ekonomickou přidanou hodnotu. Závěr práce je věnován identifikaci faktorů ovlivňujících výkonnost společnosti s návrhem nového systému řízení, který zohledňuje bonusový systém odměňování. cs
dc.format 110 cs
dc.format.extent 3429767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkonnost cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject čistá operativní aktiva cs
dc.subject průměrné náklady na kapitál cs
dc.subject pyramidový rozklad cs
dc.subject bonusový systém cs
dc.subject Performance en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject Net Operating Assets en
dc.subject Weighted Average Cost Of Capital en
dc.subject Pyramidal Analysis en
dc.subject Bonus System en
dc.title Projekt měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti mmcité a.s. cs
dc.title.alternative Project measurement and evaluation of the financial performance of the company mmcité a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis is the evaluation of financial performance of the company mmcité a.s. according to the traditional indicators of financial analysis and modern measures together with suggestion of a new concept for financial performance management. The first part of the work, is focused on the theoretical solutions of the financial per-formance measurement, the second part of the work includes financial analysis of the company using traditional and modern measures, especially the Economic Value Added. In the last part of the thesis the main factors influencing the efficiency of the company are identi-fied and new management system, implementing bonus system of remuneration, is suggested. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 26851
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
hudečková_2013_dp.pdf 3.270Mb PDF View/Open
hudečková_2013_vp.pdf 1.763Mb PDF View/Open
hudečková_2013_op.pdf 41.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account