Analýza výrobního procesu v prototypové dílně firmy Hella Autotechnik, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu v prototypové dílně firmy Hella Autotechnik, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Valášek, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:35:33Z
dc.date.available 2013-10-21T13:35:33Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25705
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je analýza výrobního procesu v prototypové dílně firmy Hella Autotechnik, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části ? část teoretickou a část praktic-kou. V teoretické části je obsažena rešerše problematiky týkající se výroby, výrobních procesů a s nimi spojených charakteristik. V úvodu praktické části je představena společnost Hella Autotechnik, s.r.o., včetně jejího výrobkového portfolia. Zhodnocení výsledků analýzy, odhalení nedostatků a návrhy na jejich zlepšení, jsou zmíněny v závěru praktické části. cs
dc.format 106 s. (119 759 znaků) cs
dc.format.extent 3964943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výrobní proces cs
dc.subject výrobní systém cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject koncepty řízení výroby cs
dc.subject metody průmyslového inženýrství cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Production process en
dc.subject production system en
dc.subject production management en
dc.subject concepts of production management en
dc.subject methods of industrial engineering en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza výrobního procesu v prototypové dílně firmy Hella Autotechnik, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of the Production Process in the Prototype Workshop of Company Hella Autotechnik Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křupka, Ivan
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor's thesis is Analysis of the Production Process in the Prototype Workshop of Company Hella Autotechink, Ltd. The thesis is divided into two parts ? part theoretical and part practical. In the theoretical part is contained literature search regarding of the production, production process with associated characteristics. In the introduction of the practical part is presented company Hella Autotechnik, Ltd. including its product portfolio. Appreciation of results of analysis, identifies of shortages and suggestions for improvement are mentioned at the end of the practical part. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 30465
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
valášek_2013_bp.pdf 3.781Mb PDF View/Open
valášek_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
valášek_2013_op.pdf 623.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account