Technologie přípravy exotických druhů ryb a zvěřiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologie přípravy exotických druhů ryb a zvěřiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Kosibová, Natália
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:43:24Z
dc.date.available 2010-07-14T14:43:24Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2570
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala technologií a přípravou pokrmů z exotických druhů ryb a zvěřiny. Charakterizovala jsem pojem exotická zvěřina a exotické ryby, seřadila vše podle systému živočišné říše. Dále jsem se věnovala popisování chemickému složení masa obecně i blíže vybraných druhů. Dále uvádím technologické vlastnosti masa a postmortální změny masa, základní technologické postupy přípravy pokrmů a postupy přípravy pokrmů z exotických druhů ryb a zvěřin. cs
dc.format 55 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 8080910 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject exotická zvěřina cs
dc.subject exotické ryby cs
dc.subject chemické složení masa zvěřiny a ryb cs
dc.subject postmortální změny masa cs
dc.subject základní technologické postupy přípravy pokrmů cs
dc.subject postupy přípravy pokrmů z exotických druhů ryb a zvěřin cs
dc.subject exotic game en
dc.subject exotic fish en
dc.subject chemical composition of fish and game meat en
dc.subject post-mortal meat changes en
dc.subject basic technologies of food preparation en
dc.subject procedure of preparing meals from exotic fish and game en
dc.title Technologie přípravy exotických druhů ryb a zvěřiny cs
dc.title.alternative The technology of preparing exotic kinds of fish and game en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hajný, Petr
dc.date.accepted 2007-06-29
dc.description.abstract-translated In my Bachelor thesis I have dealt with food technology and preparation of exotic kinds of fish and game. I have characterised the term exotic game and exotic fish, I have categorised them according to the animal world membership. I have also turned to the chemical composition of meat in general and of selected meat in detail. Further I have indicated technological characteristics of meat, postmortal meat changes, basic technologies of food preparation and also procedures of meal prepared from exotic fish and game. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5235
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kosibová_2007_bp.pdf 7.706Mb PDF View/Open
kosibová_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
kosibová_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account