Zemědělská politika České republiky jako nástroj rozvoje mikroregionů Strážnicko a Bzenecko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zemědělská politika České republiky jako nástroj rozvoje mikroregionů Strážnicko a Bzenecko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel cs
dc.contributor.author Krejčová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:40:58Z
dc.date.available 2013-10-21T13:40:58Z
dc.date.issued 2013-06-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25712
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je vliv zemědělské politiky státu na rozvoj mikroregionu Strážnicko a Bzenecko. První část práce je zaměřena na definování zemědělství ve vztahu k rozvoji venkovských regionů. Další kapitoly teoretické části práce představují zemědělskou politiku České republiky a společnou zemědělskou politiku Evropské unie. Druhá část práce definuje stávající stav zemědělství v mikroregionu Strážnicko a Bzenecko, které jsou charakteristické svými dobrými podmínkami pro rozvoj vinohradnictví a vinařství. Tato oblast je na závěr vybrána pro zpracování návrhu, jehož cílem je zvýšit návštěvnost a současně podpořit rozvoj vinařství v dané oblasti. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1648666 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject rozvoj venkova cs
dc.subject politika rozvoje venkova cs
dc.subject zemědělská politika státu cs
dc.subject společná zemědělská politika cs
dc.subject vinařství cs
dc.subject vinohradnictví cs
dc.subject vinařská turistika cs
dc.subject micro region en
dc.subject agriculture en
dc.subject development of countryside en
dc.subject policy of the development of countryside en
dc.subject agricultural policy of the state en
dc.subject common agricultural policy en
dc.subject viniculture en
dc.subject viticulture en
dc.subject wine tourism en
dc.title Zemědělská politika České republiky jako nástroj rozvoje mikroregionů Strážnicko a Bzenecko cs
dc.title.alternative Agriculture Policy of the Czech Republic as a Tool for Development of the Strážnicko and Bzenecko Microregions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří cs
dc.date.accepted 2013-09-10 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is influence of agricultural policy of the state to development of micro regions Strážnicko a Bzenecko. The first part of thesis focuses on defining agriculture in relationship to development of rural regions. Next chapters of theoretical part of thesis represent agricultural policy of Czech Republic and common agricultural policy of European Union. The second part of thesis defines existing state of agriculture in micro regions Strážnicko and Bzenecko, which are characteristic with their good conditions for development of viticulture and viniculture. In conclusion, this area is chosen for preparation of a draft, which objective is to increase the traffic and to support development of viniculture in this area at the same time. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32759
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
krejčová_2013_dp.pdf 1.572Mb PDF View/Open
krejčová_2013_vp.zip 57.38Kb Unknown View/Open
krejčová_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account