Projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Kubíková, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:41:55Z
dc.date.available 2013-10-21T13:41:55Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25713
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracovat projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování. Teoretická část popisuje základní pojmy oblasti stanovení hodnoty podniku, vymezuje postup ocenění společnosti a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou a seznamuje s výsledky finanční analýzy. Projektová část spočívá v sestavení dlouhodobého finančního plánu a ve stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. Závěrem práce je syntéza výsledků ocenění společnosti vybranými výnosovými metodami, výrok o hodnotě podniku a závěrečné zhodnocení analýzy citlivosti. cs
dc.format 114 s. cs
dc.format.extent 6005460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnota podniku cs
dc.subject oceňování cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject strategický finanční plán cs
dc.subject výnosové metody oceňování cs
dc.subject value of company en
dc.subject valuation en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject strategic financial plan en
dc.subject yield valuation methods en
dc.title Projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování cs
dc.title.alternative The Project of the Value Determination of the Company Teplarna Otrokovice a.s. by Using Selected Yield Valuation Methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The aim of diploma thesis is to work out the project of determining the value of the company Teplárna Otrokovice a.s. with using the chosen yield valuation methods. The theoretical part describes the basic terms of determining the value of the company, defines the procedures and methods of company valuation. The practical part deals with the strategic analysis and presents the results of the financial analysis. The project part includes the drawing up a long-term financial plan and determining the value of the company Teplárna Otrokovice a.s. In conclusion of the work is the synthesis of the results of company valuation by chosen yield valuation methods, the verdict about the company valuation and final evaluation of the sensitivity analysis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29577
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kubíková_2013_dp.pdf 5.727Mb PDF View/Open
kubíková_2013_vp.pdf 61.92Kb PDF View/Open
kubíková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account