Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Dočkal, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:43:08Z
dc.date.available 2013-10-21T13:43:08Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25715
dc.description.abstract Základním cílem zpracování diplomové práce je zefektivnění obchodních činností a vlastní prodej výrobk? firmy TES Vsetín s.r.o. aplikací metodických postup? benchmarkingu, CRM a SWOT analýzy. Současný trh, na kterém společnost p?sobí, se vyznačuje vysokou úrovní konkurence a oligopolní strukturou. Tato situace vyţaduje soustředění pozornosti na individuálního zákazníka, na jeho potřeby, zájmy a specifika poptávky. Současně je nutno zaměřit podnikovou strategii na nebývale silnou konkurenci, na její výrobky a sluţby, komunikaci se zákazníky, cenovou politiku, poskytované výhody a další aktivity, které mohou vytvářet r?zné konkurenční výhody. Pro dosaţení těchto cíl? je nutno vybudovat cílený a pruţný informační systém připravený poskytovat managementu podniku pohotové informace pro realizaci uvedených záměr?. Implementace benchmarkingu, CRM a SWOT analýzy nabízí zefektivnění obchodních činností a s ním upevnění pozice firmy na trhu. cs
dc.format 108 cs
dc.format.extent 3912489 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Customer relationship management cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject informace cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Customer relationship management en
dc.subject benchmarking en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject information en
dc.subject efficiency en
dc.subject customer en
dc.subject competition en
dc.title Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM cs
dc.title.alternative Streamlining Sales Strategy in TES Vsetín a.s. Using the Methods of Benchmarking and CRM en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Melišík, Martin
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated The basic aim of the diploma thesis is to streamline business activities and actual sale of products company TES Vsetin s.r.o. application of benchmarking methodologies, CRM and SWOT analysis. The current market in which the company operates is characterized by high levels of competition and oligopolistic structure. This situation requires a focus on the individual customer, his needs, interests and specific demand. At the same time is necessary to focus on corporate strategy unusually strong competition to their products and services, communicate with customers, the pricing policy, the advantages and other activities that can create a variety of competitive advantages. To achieve these targets is necessary to build a focused and flexible information system ready to provide information to company management for quick implementation of these plans. Implementation of benchmarking, CRM and SWOT analysis provides streamline business activities and with it strengthen the position in the marketplace. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29671
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
dočkal_2013_dp.pdf 3.731Mb PDF View/Open
dočkal_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word View/Open
dočkal_2013_op.pdf 121.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account