Manažerský audit ve společnosti STAVBA, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Manažerský audit ve společnosti STAVBA, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Bartošová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:43:45Z
dc.date.available 2010-07-14T14:43:45Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2572
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je pojednání o problematice nekonečného a neustále se zrychlujícího vývoje současné společnosti, který je také zdrojem existence silného konkurenčního tlaku v podnikatelské sféře. V teoretické části práce jsem popsala princip managementu kvality jako nástroje neustálého zlepšování obsahující proces interních auditů. V úvodu praktické části práce jsem stanovila teoretická východiska k provedení manažerského auditu ve společnosti STAVBA, s.r.o., která hodlá proniknout na zahraniční trh. Součástí manažerského auditu ve společnosti je odhalení nedostatků v oblasti top managementu při následném stanovení nápravných a preventivních opatření a doporučení ke zlepšení současného stavu. cs
dc.format 63 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 613760 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení změn cs
dc.subject systém cs
dc.subject systémové řízení cs
dc.subject interní audit cs
dc.subject interní auditor cs
dc.subject manažerský audit cs
dc.subject control of changes en
dc.subject system en
dc.subject system management en
dc.subject internal audit en
dc.subject internal auditor en
dc.subject managerial audit en
dc.title Manažerský audit ve společnosti STAVBA, s.r.o. cs
dc.title.alternative Managerial audit in the company STAVBA, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křepelková, Helena
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated My Bachelor's Thesis focuses at the problems of infinitely and all the time accelerating development of current community which is also the source of strong competitive pressure in commercial sphere. In the theoretic part of thesis I described principles of quality management as the tool of all the time escalation of quality containing the process of internal audit. In the introduction of the practical part of thesis I determined theoretic data to execute the managerial audit in the company STAVBA, s.r.o. which intends to penetrate in foreign market. Managerial audit comprises detection of insufficiencies in the company in competence of top management at resulting corrective and preventive action and recommendation to improve contemporary state. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5735
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2007_bp.pdfBlocked 599.3Kb PDF View/Open
bartošová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2007_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account