Ekonomická analýza obchodnej firmy MBT, a.s. Púchov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomická analýza obchodnej firmy MBT, a.s. Púchov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Drienik, Jakub
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:51:02Z
dc.date.available 2013-10-21T13:51:02Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25730
dc.description.abstract Podstatou bakalárskej práce ?Ekonomická analýza obchodnej firmy MBT, a.s. Púchov? je poskytnúť teoretické poznatky o ekonomickej analýze, účelu jej použitia a jednotlivých častiach tejto analýzy. Tieto poznatky sú neskôr aplikované do praktickej časti tejto práce. Na úvod praktickej časti je predstavená spoločnosť MBT, a.s. Púchov. Nasleduje samotná analýza tejto spoločnosti, ktorá je rozdelená na analýzu absolútnych ukazovateľov a analýzu pomerových ukazovateľov. Táto analýza by mala opísať ekonomickú situáciu firmy a na záver ju zhodnotiť a vysloviť určité odporúčania a očakávania budúceho vývoja spoločnosti. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 2899939 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekonomická analýza cs
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject absolútne ukazovatele cs
dc.subject relatívne ukazovatele cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject horizontálna analýza cs
dc.subject vertikálna analýza cs
dc.subject výsledok hospodárenia cs
dc.subject economic analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject relative indicators en
dc.subject costs en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject profit en
dc.title Ekonomická analýza obchodnej firmy MBT, a.s. Púchov cs
dc.title.alternative Economic Analysis of Trading Company MBT, a.s. Púchov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The essence of this bachelor thesis"Economic Analysis of Trading Company MBT, a.s. Púchov" is to provide theoretical knowledge about economic analysis, purpose of its use and parts of this thesis. These knowledge are applied to practical part of this thesis. At the beginning of practical part the company is introduced. In the next section followed by an analysis of the company, which is divided to analysis of absolute indicators and analysis of relative indicators. This analysis should describe economic situation of this company and review and make recommendations and expectations for future progress in the end of this thesis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32824
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
drienik_2013_bp.pdf 2.765Mb PDF View/Open
drienik_2013_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
drienik_2013_op.pdf 142.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account