Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti XYZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Urbancová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:52:41Z
dc.date.available 2013-10-21T13:52:41Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25732
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou účetní uzávěrky a závěrky ve společnosti XYZ, a.s. Cílem teoretické části je seznámení s problematikou účetní uzávěrky a závěrky. V rámci účetní uzávěrky jsou nejdříve popsány přípravné práce, které vedou ke zjištění výsledku hospodaření a následně k uzavření účetních knih. Kapitola o účetní závěrce je zaměřena především na popis a význam nejdůležitějších účetních výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích. Cílem praktické části je analyzovat stávající stav účetní uzávěrky a závěrky ve společnosti XYZ, a.s. Součástí bakalářské práce je také soubor opatření a doporučení pro zlepšení současného stavu dané tématiky ve vybrané společnosti. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 6278117 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject příloha cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject book closing en
dc.subject final accounts en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject notes en
dc.subject income taxes en
dc.subject comprehensive income en
dc.title Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti XYZ, a.s. cs
dc.title.alternative Book Closing and Final Accounts in XYZ, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svitáková, Bohumila
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the analysis of the book closing and final accounts in the com-pany XYZ, a.s. The target of theoretical part is to give information about book closing and final accounts. Within the bounds of book closing are first described preparatory works leading to the detection comprehensive income and subsequently to closing books of ac-count. The chapter about final accounts is primarily focused on the description and mean-ing of the most important financial statements such as balance sheet, income statement, notes, statement of changes in equity and statement of cash flows. The aim of the practical part is to analyze current situation of the book closing and final accounts in company XYZ, a.s. Part of the Bachelor thesis are also set of measures and recommendations to improve the current situation of subject matter in the selected company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30348
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
urbancová_2013_bp.pdf 5.987Mb PDF View/Open
urbancová_2013_vp.zip 54.97Kb Unknown View/Open
urbancová_2013_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account