Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Ostrožsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Ostrožsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří cs
dc.contributor.author Fabo, Klára cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:53:04Z
dc.date.available 2013-10-21T13:53:04Z
dc.date.issued 2013-06-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25733
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na strategii rozvoje mikroregionu Ostrožsko v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části se zabývá formami a předpoklady rozvoje cestovního ruchu a výhodami spolupráce aktérů cestovního ruchu. V praktické části jsou charakterizovány předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu mikroregionu. Je zde vypracována SWOT analýza a na jejím základě jsou stanoveny strategické cíle, priority a návrhy opatření pro rozvoj cestovního ruchu. V závěru práce jsou vypracovány konkrétní projekty rozvoje. cs
dc.format LVIII cs
dc.format.extent 1653430 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject spolupráce aktérů cs
dc.subject mikroregion Ostrožsko cs
dc.subject předpoklady rozvoje cs
dc.subject aktéři rozvoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject projekt rozvoje cs
dc.subject Tourist industry en
dc.subject cooperation among the participants en
dc.subject mikroregion Ostrožsko en
dc.subject proposals en
dc.subject development participants en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic goals en
dc.subject development strategy en
dc.subject development project en
dc.title Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Ostrožsko cs
dc.title.alternative Strategy for Tourism Development in the Microregion of Ostrožsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is based on the development strategy of mikroregion Ostrožsko in tourist industry. The theoretical part deals with the forms and requirements for the development of tourist industry and the benefits of cooperation among the participants of tourist industry. In the practical part there are describes requirements for the development of mikroregion tourist industry. There is a SWOT analysis made and as a basis to set strategic goals, priorities and proposals for tourist industry development. In the conclusion of this thesis there are made specific development projects. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32795
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
fabo_2013_bp.pdf 1.576Mb PDF View/Open
fabo_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
fabo_2013_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account