Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje přo řešení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje přo řešení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Majdová, Renáta
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:43:56Z
dc.date.available 2010-07-14T14:43:56Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2573
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám strukturou dopravní infrastruktury Zlínského kraje a možnostmi jejího řešení čerpáním prostředků z Evropského fondu regio-nálního rozvoje. V teoretické části popisuji Zlínský kraj, vysvětluji základní pojmy v oblasti dopravy a uvádím základní informace o Evropském fondu regionálního rozvoje. V praktické části analyzuji současný stav dopravní infrastruktury Zlínského kraje a zjiště-ný stav je zpracován do SWOT analýzy. Dále zjišťuji možnosti čerpání prostředků z ERDF v letech 2007-2013. V závěru navrhuji řešení čerpání financí pro zlepšení současného stavu infrastruktury. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 800222 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject Evropský fond regionálního rozvoje cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject transport en
dc.subject traffic infrastructure en
dc.subject European Regional Development Fund en
dc.subject Zlin's region en
dc.subject road transport en
dc.subject railway traffic en
dc.subject air transport en
dc.subject water transport en
dc.subject cycling traffic en
dc.title Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje přo řešení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Options for improvement by drawing resources from ERDF to deal with the traffic infrastructureof Zlín Region traffic infrastructure en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the structure of Zlín Region traffic infrastructure and some options for its improvement by drawing resources from European Regional Development Fund. The theoretical section I decsribe the Zlin region, explane the basice concepts of transport and gives some basic information about European Regional Development Fund. In the practical section I explore the actual state of the traffic infrastructure in Zlin's region and my findings have been processed into a SWOT analysis. Then I find out the current situation of drawing financial resources from ERDF in 2007-2013 The coclusion offers some solutions for improvement of the current state. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4613
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
majdová_2007_bp.pdf 781.4Kb PDF View/Open
majdová_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
majdová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account