Projekt zefektivnění internetového marketingu ve společnosti ZELENKA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění internetového marketingu ve společnosti ZELENKA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelenka, Roman cs
dc.contributor.author Porada, Juraj cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:57:04Z
dc.date.available 2013-10-21T13:57:04Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25740
dc.description.abstract Cieľom tejto diplomovej práce je zefektívnenie internetového marketingu v spoločnosti ZELENKA. Práca začína teoretickou časťou a to literárnou rešeršou z oblasti internetového marketingu všeobecne, webových stránok a sociálnych sietí. Zameriava sa priamo na nové trendy a technológie v rámci internetového marketingu. Nasleduje analytická časť, ktorá sa venuje predstaveniu spoločnosti ZELENKA a analýza súčasného stavu problematiky internetového marketingu v sledovanej spoločnosti. Na základe predchádzajúcej analytickej časti je vypracovaná projektová časť pozostávajúca z projektu zefektívnenia internetového marketingu v spoločnosti ZELENKA. cs
dc.format 102 s. (20 381 slov) cs
dc.format.extent 2904590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Internetový marketing cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject sociálne siete cs
dc.subject analýza webových stránok cs
dc.subject reklama PPC cs
dc.subject SEO optimalizácia cs
dc.subject Internet marketing en
dc.subject web pages en
dc.subject social media en
dc.subject web pages analysis en
dc.subject PPC adverts en
dc.subject SEO optimization en
dc.title Projekt zefektivnění internetového marketingu ve společnosti ZELENKA cs
dc.title.alternative Project of more efficient internet marketing at ZELENKA en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka cs
dc.date.accepted 2013-10-01 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work is to make internet marketing more effective within the ZELENKA Company. The work begins with a theoretic part so called literature recherché from the internet marketing in general, web pages, and social media. Primarily it concentrates on new trends and technologies within the internet marketing. The theoretic part is followed by an analytical part which is all about the ZELENKA Company. In this part is also described an analysis of current state of the internet marketing issues in above mentioned company. Based on the previous analytical part is elaborated a project part including a project of make the internet marketing more effective in the monitored company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29937
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
porada_2013_dp.pdf 2.770Mb PDF View/Open
porada_2013_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
porada_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account