Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Solárová, Miroslava
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:57:34Z
dc.date.available 2013-10-21T13:57:34Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25741
dc.description.abstract Rostoucí konkurence, na neustále se vyvíjejících trzích, motivuje firmy k tvorbě dlouhodo-bého a profitabilního vztahu se svými zákazníky. Zákaznická loajalita se tak stává jedním z nejvíce diskutovaných témat jak v obchodní, tak i v akademické sféře. Většina akademi-ků se shoduje, že klíčem k vytvoření zákaznické loajality je způsob, jakým společnost jedná se svými zákazníky. Stále častěji se tedy začíná znovu objevovat myšlenka implementace strategického marketingového řízení do každodenní činnosti podniku. Vzhledem k tomuto trendu a díky autorčinu zájmu o oblast zákaznické loajality, se marketingové řízení firmy, vedoucí ke zvyšování loajality zákazníků, stalo středobodem také této diplomové práce. Teoretická část diplomové práce rozvádí poznatky z marketingového řízení firmy a zákaz-nické loajality. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na vybranou firmu podnikající ve sportovním průmyslu, která se momentálně potýká se ztrátou zákazníků. V rámci navrže-ného projektu jsou doporučeny metody marketingového řízení, které by firmě měly pomoci ke zlepšení současného vztahu s jejími zákazníky a případně vzbudit jejich loajalitu. Jed-notlivé kroky projektu byly důkladně rozebrány a celý projekt byl podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 120 s. (29 654 znaků) cs
dc.format.extent 2502094 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject loajalita zákazníků cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject sportovní průmysl cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject customer loyalty en
dc.subject marketing management en
dc.subject marketing planning en
dc.subject sport industry en
dc.subject customer segmentation en
dc.subject customer satisfaction en
dc.title Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků cs
dc.title.alternative The Marketing Management Project for the ABC Company Focused on Increasing the Customer Loyalty en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rudecký, Michal
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The growing competition in continuously developing markets motivates the number of providers to create a long-term and profitable relationship with their customers. Custo-mer loyalty thus became one of the most discussed topics at both, the academic and practi-cal sphere. Most of the academicians agreed that the way in which companies are dealing with their customers is the key feature for the creation of customer loyalty. Therefore, the idea of rediscovering the implementation of strategic marketing management tech-niques in everyday company operations begins to occur more and more often. Because of the fact presented in the previous sentence and because of the author?s interest in custo-mer loyalty, the marketing management which results in the customer loyalty creation be-comes the pivot of this dissertation. The theoretical part of this dissertation provides the general overview of marketing ma-nagement and customer loyalty. These findings are after that applied to the specific compa-ny which operates in the sports industry. This company is currently dealing with the consi-derable loss of customers. Therefore, the project suggests marketing management methods which might be able to help the company to improve their current relationships with customers and maybe even increase their loyalty. The individual parts of this project are thoroughly examined and the whole project undertook the cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29639
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
solárová_2013_dp.pdf 2.386Mb PDF View/Open
solárová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
solárová_2013_op.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account