Evaluace státního dohledu nad finančním poradenstvím

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace státního dohledu nad finančním poradenstvím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Malíčková, Anna
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:04:34Z
dc.date.available 2013-10-21T14:04:34Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25752
dc.description.abstract Abstrakt česky Predmetom diplomovej práce ?Evaluace státniho dohledu nad finančním poradenstvím? je analýza súčasného stavu právnej úpravy štátneho dohľadu nad finančným poradenstvom. Prácu som rozdelila na dve časti pričom v prvej časti som sa zamerala na definovanie pojmov týkajúcich sa problematiky finančního poradenstva a na podstatu regulácie zo stra-ny štátu. V druhej časti práce analyzujem súčasný stav právnej regulácie a taktiež uvádzam opatrenia na zefektívnenie regulácie. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 2922632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finančné poradenstvo cs
dc.subject finančný poradca cs
dc.subject štátny dohľad cs
dc.subject finančný trh cs
dc.subject regulácia cs
dc.subject Financial Consultancy en
dc.subject financial advisor en
dc.subject government oversight en
dc.subject financial trade en
dc.subject regulation en
dc.title Evaluace státního dohledu nad finančním poradenstvím cs
dc.title.alternative Evaluation of State Supervision over Financial Consulting en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated The subject matter of the diploma thesis "Evaluation of the state supervision of the finan-cial advice" is an analysis of the current state of legislativ in the field of, government sur-veillance of the financial advice. The paper is divided into two parts. The first one is focu-sed on terms and definition related to the issue of financial advice and on the nature of the state regulativ. The second part analyzes the current state of regulation and also sets out measures to streamline the regulation. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32767
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
malíčková_2013_dp.pdf 2.787Mb PDF View/Open
malíčková_2013_vp.zip 91.24Kb Unknown View/Open
malíčková_2013_op.doc 133Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account